Læringsakademiet
– fire uger med intensiv læring

True North Læringsakademi er et forløb med to målgrupper:

1. Eleverne trænes i læsning, retstavning, grammatik, matematik, engelsk samt i personligt lederskab og sociale kompetencer. Derved gøres eleverne studieparate, og de får et konkret fagligt løft.

2. Underviserne trænes onsite i egne klasser i mindset, taksonomisk målsætning, klasseledelse, differentiering, aktiv indlæring, personligt lederskab og sociale kompetencer samt formativ evaluering.

Derved får underviserne en praksisnær træning, der i modsætning til traditionelle kurser gør dem i stand til direkte at videreføre træningen i det daglige arbejde.

Derudover giver praksiserfaringerne større mulighed for, at de trænede undervisere kan videndele og bringe erfaringerne med ud på deres skoler.

Faglig undervisning:
– Læsning
– Dansk
– Matematik
– Engelsk

Undervisning i sociale og personlige kompetencer:
– Sociale aktiviteter
– Fysiske aktiviteter
– Kreative aktiviteter
– Trygheds- og trivselsskabende aktiviteter
– Relationskompetencer
– Konflikthåndtering
– Kommunikationskompetencer

Forløbet:
Tid:  4 ugers onsite dagscamp
Sted: Egen skole
Elever: Én eller flere klasser, udvalgte elever eller en årgang
Undervisere: Lærere i dansk, matematik og engelsk samt tilknyttede pædagoger

Afslutning:
Højtidelig afslutning med afgangsbeviser:
– Læse- og læringsprofilanalyse
– Dokumentation for læringsfremskridt
– Styrkeprofil
– Handleplan for læsning, dansk og matematik

Det bedste på email

Det bedste på email

Modtag vores bedste og mest populære artikler og nyheder direkte på din email.

Du er nu tilmeldt!