Læringsakademiet
– fire uger med intensiv læring

True North Læringsakademi er et forløb med to målgrupper:

1. Eleverne trænes i læsning, retstavning, grammatik, matematik, engelsk samt i personligt lederskab og sociale kompetencer. Derved gøres eleverne studieparate, og de får et konkret fagligt løft.

2. Underviserne trænes onsite i egne klasser i mindset, taksonomisk målsætning, klasseledelse, differentiering, aktiv indlæring, personligt lederskab og sociale kompetencer samt formativ evaluering.

Derved får underviserne en praksisnær træning, der i modsætning til traditionelle kurser gør dem i stand til direkte at videreføre træningen i det daglige arbejde.

Derudover giver praksiserfaringerne større mulighed for, at de trænede undervisere kan videndele og bringe erfaringerne med ud på deres skoler.

Faglig undervisning:
– Læsning
– Dansk
– Matematik
– Engelsk

Undervisning i sociale og personlige kompetencer:
– Sociale aktiviteter
– Fysiske aktiviteter
– Kreative aktiviteter
– Trygheds- og trivselsskabende aktiviteter
– Relationskompetencer
– Konflikthåndtering
– Kommunikationskompetencer

Forløbet:
Tid:  4 ugers onsite dagscamp
Sted: Egen skole
Elever: Én eller flere klasser, udvalgte elever eller en årgang
Undervisere: Lærere i dansk, matematik og engelsk samt tilknyttede pædagoger

Afslutning:
Højtidelig afslutning med afgangsbeviser:
– Læse- og læringsprofilanalyse
– Dokumentation for læringsfremskridt
– Styrkeprofil
– Handleplan for læsning, dansk og matematik

 

Vil du vide mere om Intensive Læringsforløb? så kontakt:
Nicolai Moltke-Leth
+45 25 21 25 01
nml@truenorth.dk 

Få inspiration

Få inspiration

Modtag vores bedste og mest populære artikler og nyheder direkte på din email.

Du er nu tilmeldt!