Læs mere om Intro Camp for elever i folkeskolens udskoling

Læs mere om  Intro Camp for elever på ungdomsuddannelserne

Camp for elever

Forskningen dokumenterer, at når unge besidder stærke personlige og sociale kompetencer, har de nemmere ved at opnå egne personlige og faglige mål – både i skolen og udenfor. Disse kompetencer kan trænes og udvikles, og True North har stor erfaring med at hjælpe de unge med at opdage og udvikle deres potentiale og med at tage det personlige lederskab på sig.

Baseret på omfattende viden om accelereret læring, positiv psykologi, neurovidenskab, kognitiv udvikling og børns udvikling har vi skabt en stærk fem-dages oplevelse med henblik på at gøre dine elever bevidste om personlige og sociale styrker og dermed skabe motivation og øgede mål for læring.

Forestil dig, at eleverne på din skole

– tager ansvar for deres handlinger

– er drevet mod deres mål i stedet for at sidde på sidelinjen i deres eget liv

– yder deres bedste, både i skolen, derhjemme og blandt kammeraterne

– besidder modet til at afprøve nye ting, som fremmer deres mål

– har tillid til at stå ved sig selv i stedet for at følge mængden

– løser konflikter med hensigtsmæssig tovejskommunikation

– har en optimistisk tilgang til livet

– samarbejder med andre for at opnå de bedste resultater.

Siden 2007 har over 17.500 unge deltaget på Camp True North. Mange af disse unge har deltaget på en elevcamp, arrangeret af deres skole.
Vi tilbyder partnerskaber, hvor skolen og True North går sammen om at afholde en camp. Målgruppen er elever fra 7. klasse til og med ungdomsuddannelserne. På disse elevcamps er der fokus på personlige og sociale kompetencer.
Partnerskaberne mellem skolerne og True North har erfaringsmæssigt vist sig at have længerevarende virkning, idet lærerne kan forstærke læringen efter campen.

Vi tilbyder elevcamps i to modeller:


Dagscamp
True Norths fem-dages camp skaber rammen for en unik oplevelse og en erfaring, som de unge vil kunne få glæde af i mange år fremover.

True Norths erfarne team af facilitatorer arbejder med op til 120 elever fra jeres skole inden for almindelig skoletid. Skolen med en lærer for hver 10-12 elever, som fungerer som teamleder ved mindre teamaktiviteter. Det betyder, at lærerne får praktisk erfaring med de principper og redskaber, som True North arbejder med, og kan arbejde videre med dem på skolen efterfølgende. Samtidig føles det trygt for eleverne, at deres egne lærere deltager på campen.

Overnatningscamp
Vores fem-dages overnatningscamp er det ideelle program, som giver de bedste resultater i forhold til elevernes personlige og sociale udvikling. True Norths højtuddannede facilitator-team arbejder med eleverne fra morgen til aften og engagerer dem i læringsprocesser, som vil hjælpe dem til at yde deres absolut bedste og finde deres personlige lederskab frem.

Som ved dagscamps stiller skolen med en lærere for hver 10-12 elever, som fungerer som teamledere ved mindre teamaktiviteter. Både elever og lærere overnatter på stedet hele ugen – dels for a give eleverne – og lærerne – det fulde udbytte af campen og dels for at gøre oplevelsen unik og mindeværdig for alle.

Det bedste på email

Det bedste på email

Modtag vores bedste og mest populære artikler og nyheder direkte på din email.

Du er nu tilmeldt!