Handelsbetingelser

FORRETNINGSBETINGELSER True North ApS’ almindelige forretningsbetingelser. 1. Anvendelse Nedenstående forretningsbetingelser gælder for enhver aftale om køb af varer eller ydelser hos True North ApS (herefter kaldet TN), med mindre forretningsbetingelserne konkret er fraveget ved skriftlig aftale mellem TN og Køber. 2. Priser Vi tager forbehold for evt. tekst- og trykfejl. Alle priser er opgivet inkl. moms. 3. Betaling Betaling foregår ved online-betaling. 4. Refundering af køb Købet er bindende og refunderes ikke, med mindre TN ikke kan levere den aftalte vare/ydelse til Køber. 5 .Flytning af deltagelse til anden uge, inden for samme 12 måneders periode, kan ske op til 8 uger før campstart mod et administrationsgebyr på 400 kroner. 6. Afbestillingsforsikring gældende akut opstået sygdom Hvis Køber køber en afbestillingsforsikring, får Køber det indbetalte beløb tilbagebetalt (med fradrag af indbetalt afbestillingsforsikring samt et administrationsgebyr på DKK 300,00), såfremt deltageren ikke kan gøre brug af den betalte aktivitet på grund af akut sygdom eller tilskadekomst. I tilfælde af afbestilling skal du straks skriftligt underrette True North via e-mail: info@truenorth.dk, eller via post. Deltagerbetalingen refunderes kun mod forevisning af lægeerklæring, som er udfyldt senest den dato, hvor aktiviteten skulle påbegyndes. Indsendelse af lægeerklæring skal ske senest 8 dage efter afbestilling af aktiviteten. Afbestillingsforsikringen dækker ikke sygdom/tilskadekomst, der opstår i løbet af aktiviteten. Lægeerklæring er for egen regning. 7. Aflysning af en aktivitet TN forbeholder sig retten til at aflyse en aktivitet ved en tilmeldingsprocent under 60. Såfremt dette sker, tilbagebetales den fulde deltagerbetaling til Køber, eller Køber kan vælge at overføre sin indbetaling til en anden aktivitet. 8. Force majeure Skulle levering af varen/ydelsen være forhindret helt eller delvist på grund af force majeure, fritager det TN for ethvert ansvar. Under force majeure henhøres blandt andet, men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, mangel på drivmidler eller andre ydre omstændigheder, som påvirker leveringen. 9. Købsaftale Bestilling foregår ved at udfylde alle relevante oplysninger og godkende vores forretningsbetingelser. Tilmeldingen skal godkendes af en person over 18 år. Købsaftalen opbevares på vores web-shop, og en ordrebekræftelse kan udskrives ifm. købet. For nærværende kan der betales med Dankort i webshoppen. 10. Sikkerhedsforhold TN er vurderet og godkendt af PBS til at kunne håndtere og modtage betaling med Dankort. På hjemmesiden anvendes SSL-kryptering af de data, der sendes over nettet, og dermed er Dankortbetaling hos os lige så sikkert som i enhver anden fysisk forretning. Transaktionerne håndteres via Epay betalingsmodul, som er godkendt af PBS. TN registrerer ikke dine kort- og kontooplysninger. 11. Personlige oplysninger Personlige oplysninger, der registreres hos TN, vil på intet tidspunkt blive overdraget, solgt eller være tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos TN. 12. Lovvalg og værneting Enhver tvist som måtte opstå mellem Køber og TN i forbindelse med en købsaftale, herunder tvist om fortolkningen af nærværende forretningsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret og, hvor andet ikke følger, af retsplejeloven, ved Sø- og Handelsretten i København. 13. Video- og fotooptagelser I forbindelse med afviklingen af vores aktiviteter vil vi foretage video- og fotooptagelser af aktiviteterne. Vi gør opmærksom på, at materialet evt. kan blive brugt til promotion af TN og vores aktiviteter. Hvis Køber ikke ønsker, at deltageren bliver filmet/fotograferet på aktiviteten, anmoder vi om at modtage en skriftlig erklæring om dette senest tre dage inden aktivitetsstart. Erklæringen sendes til True North ApS, Lyngsø Allé 3, 2. sal, 2970 Hørsholm, mrk. “Fotoforbud”. 14. Camp True North har følgende “Farvel regler": – Deltagerne skal holde sig på Campens anviste områder – Deltagerne må ikke at være i besiddelse af alkohol, stoffer, tobak (f.eks. cigaretter eller snus) – Deltagerne skal vise respekt overfor de andre deltagere, personalet på campen, programmet- og det fysiske miljø Brud på Camp True Norths Farvel Regler kan medføre hjemsendelse uden refusion.